Betaling en teruggave belasting

De belastingplannen voor 2023

Let op: Dit zijn plannen en het is dus nog niet definitief.

De inkomstenbelasting

 • Het belastingtarief dat geldt in box 1 daalt van 37,07% naar 36,93% met ingang van 2023. (De eerste en tweede schijf voor AOW'ers)
 • Vanaf 2026 zal er een nieuw stelsel komen voor box 3. Voor de tussenliggende tijd werkt het kabinet met een overbruggingswet.
 • De maximale heffingskorting bedraagt €3.070 en wordt afgbouwd met 6,095%.
 • Het maximale bedrag van arbeidskorting gaat omhoog.
 • Voor hogere inkomens wordt de arbeidskorting afgebouwd. Het afbouwpercentage was 5,86% en zal 6,51% worden.
 • De inkomensafhankelijke combinatiekorting voor ouders met kinderen onder 12 jaar wordt vanaf 1 januari 2025 geschrapt, maar blijft bestaan voor ouders met 1 of meer kinderen die geboren zijn voor 1 januari 2025.
 • De maximale ouderenkorting wordt verhoogd van €1.726 naar €1.835.
 • De alleenstaande-ouderenkorting wordt verhoogd van €449 naar €478.
 • De jonggehandicaptenkorting wordt verhoogd van €771 naar €820.

Werken

 • De belastingvrije kilometervergoeding gaat omhoog naar €0,21.
 • Verlaging schrijfgrens in vennootschapsbelasting en verhoging lage tarief.
 • De belastingverschillen tussen werknemers en zelfstandigen worden kleiner.
 • Ondernemersvrijstellingen voor bestelauto's worden afgeschaft.
 • De ouderdagreserve wordt vanaf 1 januari 2023 stopgezet, dit kan dus niet meer verder worden opgebouwd.
 • Een lagere premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds voor kleine werkgevers.

 

Wonen

 • De percentages van leegwaarderatio worden aangepast vanaf 1 januari 2023.
 • Schenkingsvrijstellingen worden verlaagd vanaf 1 januari 2023.
 • Het tarief overdrachtsbelasting wordt verhoogd, van 8% naar 10,4%.

Toeslagen

 • Het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag wordt verhoogd.
 • De huurtoeslag gaat omhoog, deze is nu te ontvangen als de huur niet hoger is dan €808,06.
 • De zorgtoeslag gaat omhoog.

Zorg

 • Het eigen risico blijft €385
 • De zorgpremie gaat omhoog en stijgt gemiddeld met €10 per maand.
 • De inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet daalt van 6,75% naar 6,68%.

 

 

Tarieven 2023

Bron: Rijksoverheid

Bijlage: