Betaling en teruggave belasting

De belastingplannen voor 2022

Let op: Dit zijn plannen en het is dus nog niet definitief.

De inkomstenbelasting

 • Het belastingtarief dat geldt in box 1 daalt met 0,03% met ingang van 2022. (De eerste en tweede schijf voor AOW'ers)
 • De vrijstellingen (heffingvrij vermogen), schijfgrenzen en het tarief in box 3 worden bijgesteld.
 • Op korte termijn worden waarschijnlijk nog aanpassingen gedaan aan box 3.
 • De algemene heffingskorting gaat omhoog in 2022.  Van €2.837 naar €2.874 en voor AOW'ers van €1.469 naar €1.487. Mensen met een inkomen tot €69.398 profiteren hiervan.
 • Het maximale bedrag van arbeidskorting gaat omhoog van €4.205 naar 4.260. Voor werkende AOW'ers van €2.178 naar 2.204.
 • Voor hogere inkomens wordt de arbeidskorting afgebouwd. Het afbouwpercentage was 6% en zal worden verlaagd naar 5,86%.
 • De inkomensafhankelijke combinatiekorting voor ouders met kinderen onder 12 jaar wordt verlaagd van €2.815 naar €2.534.
 • De maximale ouderenkorting wordt verhoogd van €1.703 naar €1.726.
 • De alleenstaande-ouderenkorting wordt verhoogd van €443 naar €449.
 • De jonggehandicaptenkorting wordt verhoogd van €761 naar €771.

Werken

 • Werkgevers mogen een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding geven van €2 per dag voor water- en elektriciteitsverbruik, verwarming, koffie en thee en toiletpapier.
 • De thuiswerkkostenvergoeding is niet bedoeld voor de inrichting van de thuiswerkplek. Daarvoor mag de werkgever ook nu al een onbelaste vergoeding geven.
 • Werknemers moeten op dit moment nog belasting betalen als ze aandelenopties die ze van hun werkgever krijgen omzetten in aandelen. Vanaf 2022 mag die heffing worden uitgesteld tot het moment waarop de aandelen verhandelbaar zijn en er geld beschikbaar komt.

 

Wonen

 • De eigenwoningregeling wordt gerepareerd.
 • Kopers jonger dan 35 jaar betalen sinds 2021 eenmalig slechts 2% overdrachtsbelasting. Een voorwaarde hiervoor is dat de kopers zelf in de woning wonen. De wet wordt aangepast zodat de kopers niet alsnog 8% moeten betalen bij onvoorziene omstandigheden. (overlijden, scheiding voor overdracht bij notaris)
 • VoV-woningen worden met een flinke korting verkocht aan starters en mensen met een lager middeninkomen.

Toeslagen

 • Het kindgebonden budget wordt verhoogd.
 • De zorgtoeslag wordt verhoogd. Voor éénpersoonshuishoudens van maximaal €1.287 naar maximaal €1.323 en voor meerpersoonshuishoudens van €2.487 naar €2.527.
 • Vanaf 1 januari 2022 wordt het recht op huurtoeslag hersteld als huur nog steeds te hoog is maar de combinatie inkomen en/of vermogen weer laag genoeg is.
 • Vanaf 1 januari 2022 is de aanvraag van een verblijfsvergunning voor kinderen tot 18 jaar geen voorwaarde meer voor recht op huurtoeslag.

Zorg

 • Het eigen risico blijft €385
 • De zorgpremie gaat omhoog en stijgt naar €1.509 per jaar
 • De inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (IAB-ZVW) wordt 0,3% lager en komt uit op (hoog tarief) 6,7% en (laag tarief) 5,45%

Overig

 • De gesubsidieerde rechtsbijstand wordt vernieuwd.
 • Per 2 augustus 2022 krijgen ouders 9 weken ouderschapsverlof doorbetaald.

 

 

Tarieven 2021

Bron: Visionplanner

Bijlage: