Betaling en teruggave belasting

De belastingplannen voor 2024

Let op: Dit zijn plannen en het is dus nog niet definitief.

Inkomen

 • De arbeidskorting voor werkenden stijgt met €115 voor inkomens rond wettelijk minimumloon. 
 • De inkomstenbelasting kent voor werkenden 2 schijven. Vanaf 2024 wordt het bedrag waarop de 2e belastingschijf begint minder geïndexeerd. Het wordt 3,55% wat eerst 9,9% was.
 • De inkomstenbelasting voor gepensioneerden kent 3 schijven. Vanaf 2024 wordt het bedrag waarop de 2e en de 3e belastingschijfen beginnen minder geïndexeerd. Het wordt 3,55% wat eerst 9,9% was.
 • Het tarief in de 1e belastingschijf neemt met 0,03% toe.

Box 3:

 • Vanaf 2027 betaald men belasting over het echte inkomen van vermogen en niet meer over het fictieve inkomen van vermogen. Tot het nieuwe regelement er is rekent de Belastingdienst met rendementpercentages die dichtbij de echte percentages voor sparen, beleggen en lenen liggen.
 • Belastingen op onderlinge vorderingen en schulden vervallen in box 3.

Toeslagen

 • Het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag worden verhoogd.
 • De huurtoeslag gaat omhoog, deze is nu te ontvangen als de huur niet hoger is dan €808,06.
 • De zorgtoeslag gaat omlaag.

Zorg

 • Het eigen risico blijft €385
 • De zorgpremie gaat omhoog en stijgt gemiddeld met €12 per maand.
 • De inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet daalt van 6,68% naar 6,57%.

 

 

Tarieven 2024

Bron: Rijksoverheid

Bijlage: