Tips en Trucs

Minimumloon per 1-1-2018

27 - 10 - 2017

 

 

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon wijzigen per 1 januari 2018.
 
Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband is per 1 januari 2018:

  • € 1.578,00 per maand ( nu € 1.551,60 )
  • € 364,15 per week ( nu € 358,05 )
  • € 72,83 per dag ( nu € 71,61 )

Het minimumjeugdloon per 1 januari 2018:

Minimumloon naar 21 jaar
Vanaf 1 juli 2017 gaat het minimumjeugdloon in 2 stappen omhoog, zodat jongeren in 2019 vanaf 21 jaar het wettelijk minimumloon voor volwassenen gaan verdienen. Het minimumjeugdloon voor jongeren van 18 tot en met 20 jaar stijgt mee.

Meer informatie 
De publicatie met alle bedragen en een toelichting  vindt u in de Staatscourant van 17 oktober 2017.

Op Rijksoverheid.nl vindt u een rekenhulp om het juiste minimumloon te berekenen

Bijverdienen en studiefinanciering 2017

31 - 05 - 2017

Als uw kind in 2017 € 14.215,75 of meer verdient, moet het bedrag dat boven deze grens is bijverdiend worden terugbetaald. Als uw kind deze grens nadert, is het slim om studiefinanciering (tijdelijk) stop te zetten. Dit bedrag geldt voor mbo studenten van 18 jaar of ouder en voor hbo- en wo-studenten in het oude stelsel. Onder het nieuwe stelsel voor hbo en universiteit is er geen bijverdiengrens meer

Bijverdienen en kinderbijslag 2017

31 - 05 - 2017

Thuiswonende kinderen jonger dan 16 mogen onbeperkt bijverdienen. Is uw kind 16 of 17 en verdient hij meer dan € 1266,- netto per kwartaal? Geef de bijverdiensten door aan de SVB; u krijgt dan minder of geen kinderbijslag. In juni, juli en augustus mag uw kind € 1.300 extra verdienen (ook bij dezelfde werkgever).

Toeslagenkaart 2017

16 - 12 - 2016

De nieuwe toeslagekaart 2017 van de belastingdienst is gepubliceerd. Kijk snel op uw rechten en toeslagen onder het kopje Ouderen en Particulieren. 

Zakgeld kinderen

31 - 08 - 2016

Bekijk de tabel voor het zakgeldbedrag per leeftijd.

Bron:
* Nibud Kinderonderzoek 2013
♦ Junior monitor 2016 (Wijzer in Geldzaken)
◊ Nibud Scholierenonderzoek 2013
Leeftijd Zakgeldbedrag (per week) in €
* 5 jaar 0,50
* 6 jaar 1,- tot 2,-
* 7 jaar 1,- tot 2,-
♦ 8 jaar 1,- tot 2,-
♦ 9 jaar 1,20 tot 2,-
♦ 10 jaar 1,70 tot 2,-
♦ 11 jaar 2,- tot 2,30
* 12 jaar 3,- tot 4,60
◊ 13 jaar 3,50 tot 4,60
◊ 14 jaar 4,60 tot 4,95
◊ 15 jaar 4,95 tot 5,75
◊ 16 jaar 4,85 tot 5,95
◊ 17 jaar 5,- tot 6,90
◊ 18 jaar 5,95 tot 9,25

 

Nieuwe minimumlonen per 1 juli 2016

02 - 06 - 2016

Minimumloon per 1 juli 2016

 

Het minimumloon voor werknemers wordt ieder half jaar verhoogd. De bedragen die vanaf 1 juli 2016 gelden, zijn nu bekendgemaakt. Het minimumloon voor werknemers wordt verhoogd met 0,83% en wordt € 1.537,20.

 

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2016:

  • € 1.537,20 per maand;
  • € 354,75 per week;
  • € 70,95 per dag.

Het wettelijk minimumjeugdloon is per 1 juli 2016 als volgt:

Leeftijd

Staffeling

Per maand

Per week

Per dag

22 jaar

85%

€ 1.306,60

€ 301,55

€ 60,31

21 jaar

72,5%

€ 1.114,45

€ 257,20

€ 51,44

20 jaar

61,5%

€ 945,40

€ 218,15

€ 43,63

19 jaar

52,5%

€ 807,05

€ 186,25

€ 37,25

18 jaar

45,5%

€ 699,45

€ 161,40

€ 32,28

17 jaar

39,5%

€ 607,20

€ 140,15

€ 28,03

16 jaar

34,5%

€ 530,35

€ 122,40

€ 24,48

15 jaar

30%

€ 461,15

€ 106,45

€ 21,29

De minimumloonbedragen worden uitgedrukt per maand, per week en per (werk)dag. Een landelijk wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. Onder 'normale arbeidsduur' wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector is afgesproken als volledige dienstbetrekking. In de meeste cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week.

Onderstaand schema geeft de afgeronde brutobedragen per uur aan, berekend op basis van het wettelijk minimumweekloon bij een arbeidsduur van resp. 36, 38 en 40 uur per week.

Brutominimumloon per uur per 1 juli 2016 bij een gebruikelijke arbeidsduur van:

Leeftijd

36 uur per week

38 uur per week

40 uur per week

23 jaar en ouder

€ 9,86

€ 9,34

€ 8,87

22 jaar

€ 8,38

€ 7,94

€ 7,54

21 jaar

€ 7,15

€ 6,77

€ 6,43

20 jaar

€ 6,06

€ 5,75

€ 5,46

19 jaar

€ 5,18

€ 4,91

€ 4,66

18 jaar

€ 4,49

€ 4,25

€ 4,04

17 jaar

€ 3,90

€ 3,69

€ 3,51

16 jaar

€ 3,40

€ 3,23

€ 3,06

15 jaar

€ 2,96

€ 2,81

€ 2,67

r 1 januari onder het kopje bedrijven/salarsiadministrate

Bijverdienste kinderen en kinderbijslag!

15 - 02 - 2016

Hoeveel mag uw kind in 2016 bijverdienen?

Als uw kind een baantje neemt, is dat natuurlijk prima: hij/zij leert met geld omgaan en draagt misschien zelfs een steentje bij aan de (studie)kosten. Maar dan moet het natuurlijk niet ten koste van kinderbijslag of studiefinanciering gaan.

Kinderbijslag

Kind van 16 of 17 jaar. Is uw kind 16 of 17 jaar en heeft hij/zij een bijbaan of loopt hij/zij stage? Dit kan gevolgen hebben voor de kinderbijslag. Uw kind mag namelijk in 2016 niet meer dan E 1.266,- netto per kwartaal bijverdienen. Het maakt daarbij niet uit of uw kind thuis woont of uitwonend is. Als uw kind E 1.266,- netto of meer verdient, vervalt voor dat kwartaal de kinderbijslag.

Vakantiewerk. In de zomervakantie hebben kinderen soms een vakantiebaan of werken meer dan anders. Hiermee mag uw kind E 1.300,- e,tra bijverdienen. Kind jonger dan 16 jaar? Dan maakt het niet uit wat uw kind bijverdient. U krijgt dan gewoon kinderbijslag.

Studiefinanciering

Studerend kind van 18 jaar en ouder. Een studerend kind dat naast zijn/haar studie werkt en te veel verdient, wordt gekort op de studiefinanciering. Let op. Er is door de invoering van het nieuwe stelsel van studiefinanciering veel veranderd, dus ook als u denkt dat u al wel weet hoe het zit, is het goed om dit jaar de situatie opnieuw in beeld te brengen.

Grens 2015. In de voorgaande jaren gold voor alle studerende kinderen met studiefinanciering dezelfde grens: voor 2015 was dit E 13.856,-.

Nieuw in 2016

Met ingang van dit jaar moet er onderscheid worden gemaakt tussen:

1 studerende kinderen die voor 1 september 2015 al studiefinanciering ontvingen. Voor deze studenten blijft de oude regeling gelden. Zij mogen ma,imaal E 13.989,-bijverdienen. Zodra zij meer verdienen, ontvangen zij geen studiefinanciering meer. Heeft uw kind een eigen bedrijf, dan geldt voor de winst soms een gunstige regeling;

1 studerende kinderen die na 1 september 2015 voor het eerst studiefinanciering ontvangen. Deze studenten vallen onder het nieuwe stelsel van studiefinanciering en mogen onbeperkt bijverdienen.

Toeslagen

Vaak wordt over het hoofd gezien dat studerende kinderen ook recht (kunnen) hebben op zorgtoeslag en huurtoeslag. Tip. Zorgtoeslag en huurtoeslag gelden voor de studiefinanciering niet als inkomen. Als uw kind deze toeslagen ontvangt en onder de oude regeling valt, hebben deze toeslagen geen gevolgen voor de studiefinanciering.

Zorgtoeslag. Om recht te houden op zorgtoeslag, mogen zij niet meer dan E 27.012,- per jaar verdienen. Tip. Ook indien u als ouders de zorgverzekering van uw studerende kind betaalt, kan uw kind gewoon recht hebben op zorgtoeslag.

Huurtoeslag. Om voor huurtoeslag in aanmerking te komen, mag uw kind niet meer dan E 22.100,- per jaar verdienen. Voor de huurtoeslag geldt bovendien als voorwaarde dat de woning een eigen voordeur, keuken en toilet moet hebben.

Let op. Voor de zorgtoeslag en de huurtoeslag gelden dus verschillende bedragen waar u rekening mee moet houden.

Als uw kind van 16 of 17jaar gaat werken, let dan op de grenzen voor de kinderbijslag. Valt uw studerende kind onder de oude regeling, dan mag hij maximaal E 13.989,- bijverdienen zonder dat de studiefinanciering in gevaar komt. Voor de zorg- en huurtoeslag gelden hogere grenzen.

Bron: indicator

Toeslagen 2016

30 - 01 - 2016

Onder het het kopje Ouderen en Particulieren vind u de nieuwe toeslagenkaart van het jaar 2016. U kunt zo kijken of u recht heeft op een bepaalde toeslag.

Hulp nodig. Bel ons!

Premie werknemersverzekeringen

24 - 11 - 2015

De premies werknemersverzekeringen 2016 zijn bekend.

Check onze subpagina salarisadministratie onder het kopje bedrijven

BTW app

01 - 04 - 2015

BTW app. Deze app helpt je te herinneren om je btw aangifte te doen.  Ook geeft het je betalingskenmerk weer.

Heel erg handig en te downloaden in de app store of in de play store.