Salaris administratie

Premie

2020

2021

Ouderdomsfonds (AOW)

17,90%

17,90%

Nabestaandenfonds (ANW)

0,10%

0,10%

Sectorfonds (gemiddelde premie)

0,76%

0,78%

Awf-laag

2,94%

2,70%

Awf-hoog

7,94%

7,70%

Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo)

0,68%

0,68%

Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)

6,77%

7,03%

Uniforme opslag kinderopvang (Aof)

0,50%

0,50%

Werkhervattingskas (rekenpremie) (Whk)

1,28%

1,36%

 

 

Opzegtermijn bij een vast contract

Korter dan 5 jaar in dienst -> Opzegtermijn van 1 maand

5 tot 10 jaar in dienst -> Opzegtermijn van 2 maanden

10 to 15 jaar in dienst -> Opzegtermijn van 3 maanden

15 jaar of meer in dienst -> Opzegtermijn van 4 maanden