Salaris administratie

Sociale Premies 2023

In november 2022 zijn de definitieve premies voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen voor 2023 bekendgemaakt. 

Hieronder kunt u deze premies zien ten opzichte van de premies vorig jaar.

Premie 2022 2023

Ouderdomsfonds (AOW)

17.90% 17.90%
Nabestaandenfonds (ANW) 0,10% 0,10%
Algemeen werkloosheidsfonds (Awf)    
Awf-laag 2,70% 2,64%
Awf-hoog 7,70% 7,64%
Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) 0,68% 0,68%
Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) *    
Aof-laag 5,49% 5,82%
Aof-hoog 7,05% 7,11%
Uniforme opslag kinderopvang 0,50 % 0,50%
Werkhervattingkas (rekenpremie) (Whk) 1,52% 1,53%
Sectorfonds (gemiddelde premie) 0,84% 0,87%

Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) *, per 1 januari 2022 geldt een gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds. Er is een lagere premie voor kleine werkgeveres en een hogere premie voor (middel) grote werkgevers.

 

Opzegtermijn bij een vast contract (Opzegtermijn van werkgever)

Korter dan 5 jaar in dienst -> Opzegtermijn van 1 maand

5 tot 10 jaar in dienst -> Opzegtermijn van 2 maanden

10 to 15 jaar in dienst -> Opzegtermijn van 3 maanden

15 jaar of meer in dienst -> Opzegtermijn van 4 maanden

 

Opzegtermijn bij een vast contract (Opzegtermijn van de werknemer)

Als u een contract heeft voor onbepaalde tijd, dan heeft u een opzegtermijn van één maand. Dit opzegtermijn gaat in vanaf de 1e van de volgende maand.

Het kan ook zijn dat u met uw werkgever een langer opzegtermijn heeft afgesproken. Deze afspraak moet in uw contract staan en er zit een max aan van 6 maanden.

Tot slot kan het zijn dat u een korter opzegtermijn afspreekt, dit kan alleen als het in uw cao staat. Een korter opzegtermijn hoeft niet in uw contract te staan.