Salaris administratie

Sociale Premies 2024

De definitieve premies voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen voor 2024 zijn bekendgemaakt. 

Hieronder kunt u deze premies zien ten opzichte van de premies vorig jaar.

Premie 2023 2024

Ouderdomsfonds (AOW)

17.90% 17,90%
Nabestaandenfonds (ANW) 0,10% 0,10%
Algemeen werkloosheidsfonds (Awf)    
Awf-laag 2,64% 2,64%
Awf-hoog 7,64% 7,64%
Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) 0,68% 0,68%
Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)    
Aof-laag 5,82% 6,18%
Aof-hoog 7,11% 7,54%
Uniforme opslag kinderopvang 0,50 % 0,50%
Werkhervattingkas (rekenpremie) (Whk) 1,53% 1,22%
Sectorfonds (gemiddelde premie) 0,87% 0.87%

 

 

Opzegtermijn bij een vast contract (Opzegtermijn van werkgever)

Korter dan 5 jaar in dienst -> Opzegtermijn van 1 maand

5 tot 10 jaar in dienst -> Opzegtermijn van 2 maanden

10 to 15 jaar in dienst -> Opzegtermijn van 3 maanden

15 jaar of meer in dienst -> Opzegtermijn van 4 maanden

 

Opzegtermijn bij een vast contract (Opzegtermijn van de werknemer)

Als u een contract heeft voor onbepaalde tijd, dan heeft u een opzegtermijn van één maand. Dit opzegtermijn gaat in vanaf de 1e van de volgende maand.

Het kan ook zijn dat u met uw werkgever een langer opzegtermijn heeft afgesproken. Deze afspraak moet in uw contract staan en er zit een max aan van 6 maanden.

Tot slot kan het zijn dat u een korter opzegtermijn afspreekt, dit kan alleen als het in uw cao staat. Een korter opzegtermijn hoeft niet in uw contract te staan.