Salaris administratie

 

Premie

2019

2020

Ouderdomsfonds (AOW)

17,90%

17,90%

Nabestaandenfonds (ANW)

0,10%

0,10%

Sectorfonds (gemiddelde premie)

0,77%

-

Algemeen werkloosheidsfonds (Awf)

3,60%

gedifferentieerd

Awf-laag

-

2,94%

Awf-hoog

-

7,94%

Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo)

0,78%

0,68%

Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)

6,46%

6,79%

Uniforme opslag kinderopvang (Aof)

0,50%

0,50%

Werkhervattingskas (rekenpremie) (Whk)

1,24%

1,25%1,25%